A A A
Budżet obywatelski


Budżet obywatelski stanowi wydzieloną część budżetu miasta Łodzi, o której przeznaczeniu mają zdecydować mieszkańcy poprzez:

  1. zgłaszanie propozycji jednorocznych zadań należących do kompetencji gminy albo powiatu,

  2. dokonanie wyboru - poprzez głosowanie - spośród pozytywnie zweryfikowanych propozycji zadań.

W bieżącym roku mieszkańcy naszego miasta w okresie od 13 kwietnia do 27 maja mogą zgłosić takie propozycje zadań do realizacji w 2016 r., które, w ich przekonaniu, najbardziej odpowiadają potrzebom lokalnym albo ogólnomiejskim. Na budżet obywatelski III edycji przewidziano 40 mln zł z czego na zadania lokalne 30 mln zł (po 6 mln zł na rejon/dzielnicę), a na zadania ogólnomiejskie 10 mln zł.

Propozycje zadań, które przejdą analizę merytoryczną, m.in. co do możliwości ich realizacji w zgodzie z prawem i w ciągu jednego roku budżetowego, zostaną poddane pod głosowanie, które potrwa 9 dni i odbędzie się od 19 do 27 września br.

Te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów i zmieszczą się w limicie środków przeznaczonych na budżet obywatelski, będą zrealizowane w 2016 r.

W ten sposób mieszkańcy Łodzi mogą bezpośrednio wpływać na to, jak są wydawane środki z budżetu miasta.