A A A
Aktualności >>>
Dodano: 25-04-2017 13:33

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych - konkurs MOPS

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych, aplikujących o dotację w trybie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ogłoszonego zarządzeniem Nr 5672/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 kwietnia 2017 r.
Dodano: 25-04-2017 13:21

Kolejne posiedzenie KDO ds. polityki lokalowej

W dniu 19 maja 2017 roku o godz. 13.00 w Biurze ds. Partycypacji Społecznej, przy ul. Piotrkowskiej 115 odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. polityki lokalowej
Dodano: 20-04-2017 09:00

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ...
Dodano: 20-04-2017 08:38

Wolontariat w pierwszych krokach

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko" zaprasza na szkolenie „Wolontariat w pierwszych krokach", które odbędzie się 26 kwietnia 2017 w Łodzi, w godz. 16.00 - 20.00. Szkolenie dedykowane osobom, które chciałyby zostać wolontariuszami oraz podejmować wielokierunkowe działania obywatelskie i prospołeczne. Udział w zajęciach jest płatny
Dodano: 20-04-2017 08:31

Akcja SZUFLADA - zagłosuj na jedyny projekt z Łodzi w programie LECHSTARTER

W ubiegłym tygodniu wystartowało internetowe głosowanie w programie LECHSTARTER, w którym Leszek Chmielewski przygotował aż milion złotych na projekty łączące mieszkańców polskich miast. Z ponad 270 projektów Jury wybrało 45 najciekawszych inicjatyw, w tym projekt „Akcja SZUFLADA” zgłoszony przez łódzką Fundację COOL, która w ubiegłym roku wygrała grant na realizację projektu „Podwórko Hilarego”. To jedyny projekt z Łodzi, który przeszedł do głosowania i walczy o grant w wysokości 50 000zł. Od 3 kwietnia decyzja o tym, które projekty zostaną zrealizowane jest po stronie internautów, dlatego pomysłodawcy mobilizują łodzian do głosowania!
Dodano: 19-04-2017 13:14

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej.
Dodano: 19-04-2017 09:13

Łódź buduje dzielnice

Zmiany w centrum miasta są już dobrze widoczne, ale chcemy również równolegle prowadzić inwestycje na terenie całej Łodzi, by wspólnie z mieszkańcami tworzyć przyjazne warunki do życia. Chodzi o nowe drogi, chodniki, place zabaw, nasadzenia zieleni, przystanki i inne mniejsze, ale bardzo ważne działania infrastrukturalne - zapowiedziała prezydent Hanna Zdanowska. Od 2018 roku ma ruszyć kompleksowy program dla obszarów poszczególnych dzielnic, wypracowany z łodzianami w ramach konsultacji społecznych i badaniu opinii, ale już teraz skonstruowano listę zadań na rok bieżący.
Dodano: 18-04-2017 14:37

ŁRDPP zgłosiła uwagi do zasad konkursu na użyczenie lokalu dla NGO

W dniu 6 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Łodzi odbyło się X posiedzenie Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Na posiedzeniu wydano opinię w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie podniesienia wysokości świadczenia przysługującego rodzinie zastępczej niezawodowej oraz małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim przeszkolonym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (..) oraz w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka. Zaprezentowano propozycje zmian w zasadach konkursu na użyczenie lokalu dla NGO oraz omówiono zasady funkcjonowania funduszu wkładów własnych.
Dodano: 18-04-2017 11:53

Konkurs Mikrograntów Centrum dla Rodziny

Stowarzyszenie Instytut Zachodni i Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” ogłaszają konkurs na najlepsze projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego.
Dodano: 18-04-2017 11:35

Małe granty dla Złotna!

Centrum OPUS na zlecenie Miasta Łodzi rozpoczyna realizację projektu, w ramach którego proponujemy mieszkankom i mieszkańcom, osobom aktywnym, osobom, które chcą zrobić coś na Złotnie, albo dla Złotna wspólne spotkania, planowanie działań i środki na realizację inicjatyw sąsiedzkich.