A A A
Aktualności >>>
Dodano: 23-06-2017 09:25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

Biuro ds. Rewitalizacji zaprasza do składania ofert: "Modelowa Wspólnota" - wypracowanie modelu wspierania i budowania nieformalnej wspólnoty mieszkańców poprzez działania animacyjno-integracyjne w ramach projektu pilotażowego pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2.”
Dodano: 21-06-2017 08:32

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Dodano: 14-06-2017 07:34

Klauzule społeczne - spotkanie specjalistyczne

Spotkanie, które skierowane jest głównie do fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą oraz spółdzielni socjalnych odbędzie się 5 lipca 2017 r. w godz. 17:00-20:00 w Ośrodku 3 Piętra, przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73
Dodano: 08-06-2017 10:20

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych - konkurs MOPS

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych, aplikujących o dotację w trybie otwartego konkursu ofert w w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zarządzeniem Nr 5958/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 maja 2017 r.
Dodano: 07-06-2017 10:41

Szkolenie w ramach Łódzkiego Centrum Obywatelskiego

Zapraszamy na szkolenie "Współpraca z biznesem - jak robić to dobrze?", które odbędzie się w dniach 6-7 lipca 2017 od godz. 10:00 do godz.16:00 w Ośrodku 3 Piętra, przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73
Dodano: 07-06-2017 10:10

Szkolenie w ramach Łódzkiego Centrum Obywatelskiego

Zapraszamy na szkolenie "Zmiany w zawieraniu umów osobowych oraz wyboru sprawozdawczości dla ngo", które odbędzie się w dniach 27 - 28 czerwca 2017 od godz. 10:00 do godz.16:00 w Ośrodku 3 Piętra, przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73
Dodano: 05-06-2017 12:10

Zapraszamy na cykl spotkań "Łódź buduje"

Serdecznie zapraszamy do udziału w trwającym cyklu spotkań "Łódź buduje dzielnice", na których mieszkańcy mogą zapoznać się z inwestycjami miejskimi realizowanymi w 2017 r. w ich najbliższym otoczeniu oraz przedstawić swoje pomysły jak zmieniać osiedla i dzielnice w kolejnych latach.
Dodano: 02-06-2017 14:46

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Dodano: 02-06-2017 12:10

Konkurs ofert - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – podopiecznych ośrodków wsparcia dziennego w okresie ferii letnich w 2017 r., w formie wypoczynku wyjazdowego

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie współfinansowania realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – podopiecznych ośrodków wsparcia dziennego w okresie ferii letnich w 2017 r., w formie wypoczynku wyjazdowego
Dodano: 01-06-2017 07:52

Łódź akademicka - nowy konkurs dla środowiska nauki

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie grantowym "Łódź akademicka", dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Łodzi, skierowanego do organizacji pozarządowych z obszaru szeroko rozumianej nauki i edukacji. Nabór w konkursie rozpocznie się 1 czerwca 2017 r. i potrwa do 22 czerwca 2017 r., wnioski grantowe będzie można składać przez generator na stronie Witkac.pl od 7 czerwca 2017 r.