A A A
Aktualności >>>
Dodano: 22-03-2017 13:00

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.
Dodano: 22-03-2017 12:55

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do udziału w programie Pajacyk

Od 15 marca do 30 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu letnich wakacji 2017. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Dodano: 22-03-2017 10:58

„Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce”

Towarzystwo Amicus zaprasza na warsztaty i seminarium pt. „Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce”,czyli co i jak zrobić, aby otrzymać środki z Unii Europejskiej na konkretne projekty. Wydarzenia są planowane w dniach 30-31 marca br. Udział jest całkowicie bezpłatny.
Dodano: 20-03-2017 14:10

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej.
Dodano: 17-03-2017 14:35

Zapraszamy na konferencję "Organizacja pozarządowa a przedsiębiorstwo"

W dniu 21 marca (wtorek) w godz. 16:00 - 19:00 w Sali 107B UMŁ Fundacja „Centrum In” przy współpracy Pani Moniki Kamieńskiej – Pełnomocniczki PMŁ ds. Równego Traktowania organizuje konferencję pt. „Organizacja pozarządowa a przedsiębiorstwo”, poruszająca problematykę współczesnego zarządzania organizacją pozarządową przez pryzmat przedsiębiorstwa.
Dodano: 17-03-2017 11:21

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych - MOPS w Łodzi

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych, aplikujących o dotację w trybie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ogłoszonego zarządzeniem Nr 5377/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 lutego 2017 r.
Dodano: 17-03-2017 08:44

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Szanowni Państwo, Prezydent Miasta Łodzi w dniu dzisiejszym ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Dodano: 15-03-2017 15:15

Zachęcamy do współpracy przy tworzeniu bazy opracowań dot. Łodzi

W związku z prowadzonymi pracami nad aktualizację Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Łodzi 2020+ zwracamy się z prośbą do organizacji pozarządowych o udostępnienie opracowań/raportów diagnostyczno-analitycznych dotyczących Miasta Łodzi.
Dodano: 15-03-2017 08:00

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych
Dodano: 14-03-2017 12:59

Wyniki konkursu ofert w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi ogłoszony Zarządzeniem Nr 5177/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 stycznia 2017 r.